Who Cares

prijsvraag i.s.m. Wibke Plagmann, Gijs Roelofsen (Stichting HierTV)

Opdracht
Hoe kan een innovatieve en toekomstgerichte visie antwoord geven op de vergrijzing en de verandering in de zorg voor de woonwijk Almere Haven?

Ontwerp
Een maatschappij die langer gelukkig en gezond thuis blijft wonen, vraagt om geschikte woonruimte, goede zorgverlening en sociale en culturele contacten in de directe omgeving. Stedenbouwkundige aanpassingen in Almere Haven die naast wonen en zorg ook overgangszones tussen privé en openbaar in de wijk integreren, bieden zowel ruimte voor interactie tussen beide als ook ruimtelijke voorwaarden voor sociale relaties. Het voorstel verleidt bewoners, gemeente, corporaties en zorginstellingen in beweging te komen.

Met transformatie en fundamentele renovatie van bestaande rijenwoningen wordt een breder woningaanbod gecreëerd dat beter aansluit op de marktvraag. Het woonprogramma wordt uitgebreid met voorzieningen zoals permanent aanwezige zelfstandige zorgverleners, gemeenschappelijke ruimtes en geïntegreerde technologische voorzieningen. Hierdoor wordt de leefbaarheid verbeterd en de sociale cohesie groter.

PRESENTATIE 1.0 DEFINITIEF_ams

verleid(t) tot beweging_2