Innovatief wonen en leven

“De toekomst die we willen, moeten we uitvinden, anders krijgen we er een die we niet willen.” Joseph Beuys

De behoefte aan ruimtelijke en sociale samenhang groeit weer. Hoe kan de architectuur hierop inspelen? Hoe ontstaat een levendige buurt? Ik ben niet de enige die zich dit afvraagt. Graag bespreek ik mijn overwegingen met u.

Nodig zijn innovatieve en moderne concepten die recht doen aan onze wensen en eisen in alle fasen van ons leven – in architectonisch, ruimtelijk en personeel opzicht:

  • vraaggericht: rekening houdend met alle levensfasen en regionale en culturele verschillen
  • individueel: rekening houdend met leefstijlen en wensen
  • gemeenschappelijk: groepswoningen, zelfstandig wonen met gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, integratie van sociale concepten
  • levensloopbestendig: huisvesting en leefomgeving geschikt voor rolstoelgebruikers, zonder drempels, flexibele woonruimte voor de lange termijn
  • duurzaam: milieuvriendelijk, met zuinig gebruik van natuurlijke hulpbronnen, sociaal aanvaardbaar, passend bij de gebruikerswensen
  • betaalbaar: economisch haalbaar, lage bouwkosten, minimale kosten voor bouw en gebruik

RUIMTE VOOR DE GEMEENSCHAP